Chór szkolny „Pozytywne myśli”

Zajęcia chóru szkolnego to doskonała okazja, aby rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia muzyczne. Uczniowie mają kontakt z różnorodnym repertuarem wokalnym. Mają szansę nauczyć się wielu ciekawych piosenek, pieśni patriotycznych, kolęd i pastorałek. Uczestnicy zajęć zapoznawani są z wiedzą potrzebną do odpowiedniego wykonania utworów. Jest to wiedza z zakresu dynamiki, artykulacji i dykcji. Uczniowie na zajęciach rozwijają swoją osobność i cechy charakteru. Jedną z tych cech jest odpowiedzialność za siebie i za zespół. Uczą się współpracy w grupie i czerpią z tego  radość i przyjemność.

Uczestnictwo w zajęciach jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Jest to również okazja do reprezentowania szkoły na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. To także możliwość wzięcia udziału w konkursach wokalnych organizowanych przez szkoły, domy kultury i różne placówki opiekuńczo- wychowawcze.

Chór szkolny „Pozytywne Myśli” brał udział w konkursach pozaszkolnych takich jak:

  • Wojewódzki Przegląd Piosenki „Śpiewaj z nami”
  • Wojewódzki Przegląd Piosenki Regionalnej „Moja Mała Ojczyzna”
  • Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek „Nad Światem Cicha Noc”
  • Wojewódzki konkurs pieśni historycznej „Piękna nasza Polska cała”
  • Wojewódzkie Prezentacje Piosenki Biesiadnej „Gdybym miał gitarę”

opiekun chóru: Karolina Mazerska