Dom Dziecka

ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU DZIECKA IM. J. KORCZAKA
PROWADZONE METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Co roku grupa chętnych uczniów chodzi do Domu Dziecka im. J. Korczaka ćwiczyć i bawić się z maluchami. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a ich celem jest rozwijanie umiejętności opieki nad dzieckiem, rozpoznawania i zaspokajania jego potrzeb (przede wszystkim emocjonalnych i społecznych) oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności uczniów.

Metoda Ruchu Rozwijającego, z której korzystamy, została stworzona w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia-zabawy pomaga dzieciom z różnymi trudnościami lepiej się rozwijać. Podczas zajęć uczniowie pełnią rolę opiekunów oraz dorosłych partnerów ćwiczeń dla dzieci, z którymi pracują w stałych parach.

Dzieci bardzo lubią nasze zajęcia, chętnie na nie przychodzą i nagradzają uśmiechem wysiłki i zaangażowanie uczniów. A uczniowie czują satysfakcję, widząc, że ich praca przynosi efekty, że dają dzieciom coś wartościowego i z tym większym entuzjazmem przychodzą na kolejne spotkania.

Nie trzeba mieć doświadczenia w opiece nad dziećmi, żeby wziąć udział w zajęciach. Zanim pójdziemy do Domu Dziecka na pierwsze spotkanie, ćwiczymy i przygotowujemy się w szkole, a podczas zajęć z dziećmi wzajemnie sobie pomagamy.

Opiekun:  Małgorzata Gawron i Katarzyna Dunajewska