Kadra

Dyrektor Szkoły: mgr Ewa Kloza
Wicedyrektor: mgr Aldona Riegel
Nasi nauczyciele

Nauczyciele

 • mgr Bielinis Katarzyna
 • mgr Bieszk Magdalena
 • mgr Cilulko Rafał
 • mgr Dunajewska Katarzyna
 • mgr Czermańska Danuta
 • mgr Felendzer Krystyna
 • mgr Gawron Małgorzata
 • mgr Herniak Łukasz
 • Indyk Anna
 • mgr Jaśkiewicz Magdalena
 • mgr Jurczyk Katarzyna
 • mgr Kalista-Kinda Małgorzata
 • mgr Katkowska Anna
 • mgr Kołakowska Joanna
 • mgr Knopa Krystyna
 • mgr Konopińska Beata
 • mgr Kopacz Aleksandra
 • mgr Kopeć Dominika
 • mgr Kortus Barbara
 • mgr Kozera-Bednarska Ewa
 • mgr Kurjata Hanna
 • mgr Lesińska Mirosława
 • mgr Maćkiewicz Romana
 • mgr Mazerska Karolina
 • mgr Pałucha-Dubiecka Marta
 • mgr Rabant Elżbieta
 • mgr Roda-Mielczarek Beata
 • mgr Salamon Dorota
 • mgr Salamon Krzysztof
 •  Szczepaniak Janina
 • mgr Tarłowska Halina
 • mgr Walaszkowska Mirosława
 • mgr Walczuk Barbara
 • mgr Wiśniewska Agnieszka
 • mgr Zielińska-Mikołajczyk Elżbieta
 • mgr Zdrojewska Małgorzata
 • mgr Żbikowski Lech

Pracownicy administracji

 • Grażyna Ałaszewska,
 • Ewa Ataman,
 • Anna Guziewicz,
 • Marta Kamińska.

Pracownicy obsługi

 

 • Janina Szczepaniak,
 • Barbara Szewczak,
 • Józef Szewczak,
 • Katarzyna Wrzesińska,
 • Czesława Wyskiel,
 • Adam Polak.