Kierunki kształcenia

INTROLIGATOR 732301

1. Nauka trwa 3 lata

2. Zawód składa się z jednej kwalifikacji: Realizacja procesów introligatorskich

3. Zajęcia z nauki zawodu odbywają się w pracowniach warsztatowych na terenie szkoły.

4. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych wykonują usługi introligatorskie dla osób prywatnych i firm współpracujących takie jak:

 • oprawy czasopism i książek
 • oprawy dzienników ustaw, monitorów, akt notarialnych, arkuszy ocen
 • oprawy prac dyplomowych
 • pudełka ozdobne
 • kroniki
 • albumy
 • oraz inne usługi na potrzeby klienta indywidualnego.

5. Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

6. Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji, czyli zdanym egzaminie może starać się o dyplom w zawodzie:

• technik procesów introligatorskich po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji: Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 911205

1. Nauka trwa 3 lata

2. Zawód składa się z jednej kwalifikacji: Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

3. Zajęcia z praktycznej nauki zawodu odbywają się pod opieką nauczycieli w hotelach: „Gdańsk”, „Novotel Gdańsk Centrum” i „Orbis Posejdon”.

4. Uczniowie podczas zajęć praktycznych doskonalą umiejętności związane z pracami w obiektach hotelarskich:

 • gastronomii hotelowej
 • służby pięter
 • działu technicznego.

5. Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

KUCHARZ 512001

1. Nauka trwa 3 lata

2. Zawód składa się z jednej kwalifikacji: Sporządzanie potraw i napojów.

3. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły oraz w zakładach pracy (stołówki pracownicze, zaplecze kuchenne Bursy Gdańskiej).

4. Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

5. Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji, czyli zdanym egzaminie może starać się o dyplom w zawodzie:

 •  technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

SPRZEDAWCA 522301

1. Nauka trwa 3 lata

2. Zawód składa się z jednej kwalifikacji: Prowadzenie sprzedaży

3. Zajęcia z nauki zawodu odbywają się na terenie przedsiębiorstw handlowych (hipermarketów, punktów sprzedaży detalicznej, itp.) na terenie Trójmiasta.

4. Uczniowie podczas praktyk zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu przyjęcia, przechowywania oraz ekspozycji towarów.

5. Doskonalą umiejętności praktyczne takie jak:

 • stosowanie nowoczesnych form sprzedaży
 • prowadzenie rozmowy z klientem
 • obsługiwanie urządzeń i sprzętu technicznego
 • dbanie o estetykę sklepu
 • racjonalne organizowanie pracy własnej.

6. Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

7. Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji, czyli zdanym egzaminie może starać się o dyplom w zawodzie:

 • technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji: Prowadzenie działalności handlowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego
 • technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji: Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego