kir

111111111111"Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej..."
Z głębokim żalem i smutkiem, którego żadne słowa nie są w stanie wyrazić, 28 czerwca 2019 roku przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia Jacka Macielaka. Był radosnym, wspaniałym, życzliwym kolegą i wychowankiem. Jego nieoczekiwane i przedwczesne odejście jest dla nas trudnym i bolesnym doświadczeniem. Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi Jacka łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, pracownicy, rodzice oraz uczniowie szkoły…

Możliwość komentowania jest wyłączona.