Koło muzyczne

bezNazwy1Na zajęciach koła muzycznego główną formą aktywności jest taniec. Taniec zaspokaja naturalną potrzebę aktywności z potrzebą ruchu. Daje radość i odprężenie, a jednocześnie jest istotnym czynnikiem rozwoju zdolności, wrażliwości i zainteresowań muzycznych. Wpływa na kształtowanie psychomotoryki charakteru  i cech społecznych, estetyki ruchu oraz rozwój psychiki uczniów. Rozwija wrażliwość estetyczną, aktywność twórczą, kształtuje swobodę poruszania się w sytuacjach stresowych.

Podczas zajęć uczniowie uczą się prostych układów tanecznych do utworów muzyki rozrywkowej i popularnej. Chętnie uczestniczą w różnego rodzaju prezentacjach taneczno- muzycznych, zaspokajając w ten sposób swoje potrzeby takie jak: chęć działania, akceptację w grupie, poczucie własnej wartości. Ćwiczą również pamięć ruchową oraz koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową.

Jednym z elementów zajęć jest nauka tańców integracyjnych oraz gry  i zabawy z chustą KLANZA. Taka forma aktywności scala grupę oraz sprawia, że uczniowie czują się razem pewniej i bezpieczniej. Uczą się wzajemnej akceptacji i odpowiedzialności za grupę.

opiekun koła muzycznego: Karolina Mazerska