Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 20 im.Bł.Matki Teresy z Kalkuty
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 im.Bł.Matki Teresy z Kalkuty

ul. Wita Stwosza 23
80-312, Gdańsk

tel./fax: 58 552 09 94

[email protected]
www.zssp2.eu