Obiady

Uczniowie naszej placówki mają możliwość korzystania z obiadów, które wydawane są w sąsiedniej szkole (Szkoła Podstawowa nr 35).

Opłaty za obiady można dokonać wyłącznie przelewem na konto o numerze:

96 12401268 1111 0010 38485548

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 35

http://www.szkola-sportowa.pl/