inaugarcaja

IMG_5020Oficjalne otwarcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor szkoły życzył uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami, a także ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy, z którymi mogli wymienić się pierwszymi wakacyjnymi wrażeniami. Czytaj dalej

rok szkolny

PHOTO: STANISLAW KOWALCZUK/EAST NEWS  03/09/2012 WARSZAWA   DZIS ROZPOCZAL SIE NOWY ROK SZKOLNY  N/Z: DZIECI NA ROZPOCZECIU ROKU SZKOLNEGO

Drodzy Uczniowie !

Kończą się wakacje i wracamy do szkoły. Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 2 września 2019 roku na godz. 9.00.
Uwaga spotykamy się w nowym budynku przy ulicy Zgody II 6

Czytaj dalej

OSTATNIE POŻEGNANIE

OSTATNIE POŻEGNANIE 

 

Ceremonia pogrzebowa  Ś.P. Jacka Macielaka odbędzie się w sobotę 6 lipca o godz. 10:00 w kaplicy na Cmentarzu  Łostowickim.


Rodzina Jacka bardzo prosi o nieubieranie się w kolorze czarnym i nieprzynoszenie wieńców i wiązanek.  Zamiast kwiatów, podczas uroczystości żałobnych, będą zbierane datki na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku-Oliwie, w którym Jacek udzielał się jako wolontariusz.

 

kir

111111111111"Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej..."
Z głębokim żalem i smutkiem, którego żadne słowa nie są w stanie wyrazić, 28 czerwca 2019 roku przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia Jacka Macielaka. Był radosnym, wspaniałym, życzliwym kolegą i wychowankiem. Jego nieoczekiwane i przedwczesne odejście jest dla nas trudnym i bolesnym doświadczeniem. Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi Jacka łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, pracownicy, rodzice oraz uczniowie szkoły…

komunikat

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku

W wyniku braku porozumienia centrali związkowych ze stroną rządową informuję, że ZSS nr 2 w Gdańsku przystępuje do strajku szkolnego, który się rozpocznie 8 kwietnia 2019 roku. Jeżeli do niedzieli nie dojdzie do podpisania porozumienia zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
Bardzo proszę Państwa o zorganizowanie na ten czas opieki dla swoich dzieci.
Wszelkie informacje będę Państwu przekazywał na bieżąco za pośrednictwem Facebooka, strony internetowej szkoły lub telefonicznie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań jestem do Państwa dyspozycji pod nr telefonu 605537674 lub adresem e-mail:  sekretariatZSS2@edu.gdansk.pl
Z poważaniem
Dyrektor ZSS nr 2  w Gdańsku
Paweł Drobnik

prawnik

1!!!!!!!!!! 3 kwietnia o godzinie 18:00  zapraszamy rodziców na spotkanie z prawnikiem. tematem spotkania będzie:!!!!!!! 

  • ubezwłasnowolnienie,
  • sprawy majątkowe związane z dziedziczeniem w przypadku dzieci z  niepełnosprawnością,
  • alimenty