Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Od roku 2001 nasza szkoła współpracuje z niemiecką szkołą CJD w Dortmundzie. W ramach tej współpracy realizowane są projekty wymiany młodzieżowej, których celem jest wzajemne poznanie sąsiadów, ich zwyczajów i kultury, zdobycie nowych doświadczeń, wspólne działanie. Projekty te finansowo i merytorycznie wspiera organizacja PNWM.

Co roku gościmy u nas grupę uczniów niemieckich. Zapoznajemy gości z zasadami funkcjonowania naszej szkoły, wspólnie uczestniczymy w lekcjach , zajęciach warsztatowych i rozgrywkach sportowych. Pokazujemy im nasze miasto i region, zwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej, razem spędzamy czas.

Nasi uczniowie również raz w roku wyjeżdżają do szkoły partnerskiej w Dortmundzie. Tam niemieccy koledzy prezentują swoją szkołę i warsztaty, które są o wiele większe niż nasze. Organizowane są ciekawe wycieczki krajoznawcze, zajęcia sportowe, komputerowe i projekt warsztatowy w stolarni.

Spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej przynoszą wiele pozytywnych efektów. Motywują uczniów do pracy, w szczególności do nauki języka niemieckiego. Poszerzają ich zakres wiedzy o kraju sąsiedzkim, wzbogacają o niezapomniane przeżycia. Uczniowie czuję się wyróżnieni i bardziej pewni siebie w relacjach interpersonalnych. Często pokonują swoje słabości, wracają do domów bogatsi w nowe doświadczenia i zadowoleni.

Za wymianę w naszej szkole odpowiadają panie:
Małgorzata Kalista Kinda
Elżbieta Mikołajczyk.