„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

Od września 2011 r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 20 im. Bł.Matki Teresy z Kalkuty wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku uczestniczą w Projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

 

Uczniowie w ramach w/w projektu uczestniczyli w zajęciach:

– z języka niemieckiego

– doradztwa zawodowego

 

Kursach:

– obsługa kas fiskalnych

– carving

 

Doposażono pracownie szkolne na kwotę  5.106,34 w poniższy sprzęt:

– kuchenka mikrofalowa

– okap kuchenny

– naświetlacz do jaj

– elektryczna maszynka do mielenia mięsa

– dwa oprogramowania typu Office