Program Szkoła Promująca Zdrowie

PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w byłym województwie ciechanowskim.

Definicja szkoły promującej zdrowie:

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego
  • i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Od 2005 roku program Promocji Zdrowia zawitał również do naszej szkoły. W ramach realizacji programu organizowane są dla uczniów m.in. konkursy (plastyczne, fotograficzne, konkursy wiedzy) promujące zdrowy styl życia.
W ramach nagród młodzież otrzymuje nagrody rzeczowe oraz uczestniczy w wyjściach na trójmiejskie obiekty sportowe tj. Aqua Park w Sopocie, Hala Olivia, kręgielnia, wrotowisko, ścianka wspinaczkowa „Elewator” w Gdańsku, itp.

Zarówno uczniowie jak i cała społeczność szkolna stara się na co dzień zdrowo odżywiać oraz aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poprzez uczestnictwo w różnorodnych wycieczkach pieszych, spacerach z kijami Nordic Walking, spływach kajakowych, rajdach rowerowych, maratonach i innych imprezach promujących zdrowy styl życia.

W 2010 roku za swoją działalność w dziedzinie PZ szkoła otrzymała certyfikat Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Aktualnie staramy się o przyznanie Krajowego Certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Informacje o bieżących sprawach związanych z realizacją programu w szkole (konkursy, imprezy) znajdują się na Stronie głównej.

Opiekun: Mirosława Walaszkowska