Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

na rok szkolny 2017/2018

 

Przewodniczący: Beata Dębińska (tel. 602 250 044)

Z-ca przewodniczącego: Angelika Hołtyn

Sekretarz: Katarzyna Dunajewska

Komisja rewizyjna: Halina Latosińska, Jacek Stolarski

Skarbnik, księgowa: Anna Guziewicz

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 54 1160 2202 0000 0000 5253 7360