Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

na rok szkolny 2018/2019

 

Przewodniczący: Beata Dębińska (tel. 602 250 044)

Z-ca przewodniczącego: Katarzyna Matkowska

Komisja rewizyjna: Jolanta Rychlik, Andrzej Leśniowski

Skarbnik: Janusz Szulc

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 54 1160 2202 0000 0000 5253 7360