SzkołaPrzysposabiająca

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Przygotowuje młodzież do prac pomocniczych oraz do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie.

Oferujemy praktyki w zakładach pracy: ZOO, Caritas, Dom Pojednania i Spotkań.

Na zajęciach przysposobienia do pracy realizowane są treści z następujących dziedzin:

  • gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie)
  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
  • prace introligatorskie
  • sporządzanie i wydawanie posiłków
  • zadania kurierskie i prace biurowe
  • elementy szycia ręcznego
  • prace ogrodnicze
  • prace stolarskie i remontowe
  • prace praktyczne z zastosowaniem różnych technik
  • opieka nad dzieckiem.

Każdy uczeń otaczany jest szczególną troską.

Indywidualne podejście do ucznia i bogata oferta edukacyjna umożliwia osiąganie sukcesów i zapewnia wszechstronny rozwój.