Szkolne Koło Aktywnych

Miłośników turystyki rowerowej oraz Nordick Walking (marszu ze specjalnymi kijami) zapraszamy na zajęcia Szkolnego Koła Aktywnych.

Proponujemy aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i ciekawe zajęcia w terenie.  Gwarantujemy liczne atrakcje turystyczne, zwiedzanie ciekawych miejsc w naszym regionie oraz miłe towarzystwo. Wystarczy zabrać rower, kijki i dobry humor gwarantowany!

Zaskoczymy Cię wieloma pomysłami, nowymi trasami i ciekawostkami! Dowiesz się, gdzie w rowerze znajduje się widelec, zębatka, wentyl i inne ciekawe części. Wszystko po to, aby „lekcje na kółkach” rozwijały Twoje pasje i zainteresowania przyrodniczo – kulturowe.

Już wkrótce kolejne zajęcia Szkolnego Koła Aktywnych!

Zapraszamy

Celem naszych zajęć jest:

 1. Promowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego;
 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności na temat zasad ruchu drogowego;
 3. Poznanie walorów turystycznych Trójmiasta;
 4. Rozbudzanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych;
 5. Promocja roweru jako zdrowego i ekonomicznego środka lokomocji;
 6. Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia współczesnego świata oraz dbanie o środowisko naturalne;
 7. Uświadomienie potrzeby ruchu niezbędnej dla zdrowia, kondycji, dobrego samopoczucia oraz jako profilaktyki wielu schorzeń;
 8. Wyrabianie właściwych nawyków zgodnych z zasadami higieny pracy;
 9. Kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych, prozdrowotnych, proekologicznych oraz aktywnego stylu życia i wypoczynku;
 10.  Wdrażanie do sportowej rywalizacji  oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 11.  Kształtowanie szybkości, zwinności, zręczności oraz sprawności;
 12. Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 13. Kształtowanie umiejętności inicjowania, organizowania oraz współdziałania zespołowego.