Szkolne Koło Artystyczne PEREŁKI

SZKOLNE KOŁO ARTYSTYCZNE PEREŁKI

„ Plastyka jest jak marzenie, kolorowy sen, jest powodem do dumy. Każdy uczeń lubi się nią otaczać i być jej autorem.”

Główny celem kółka jest rozwijanie twórczej postawy i wyobraźni uczniów. W trakcie realizacji zajęć uczniowie zdobywają umiejętności wyrażania własnych emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk poprzez ekspresję plastyczną.

Proponowane techniki pracy mają charakter eksperymentu i przyjemnej nauki, w której można dotykać, nadawać kształt, barwę, wymiar, zmieniając konstrukcje i tworząc nową. Pojawia się dotąd nie znane materiały, narzędzia, przez co uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności.

Poszukiwanie tematów i wprowadzanie rozmaitych materiałów pomocniczych (faktur, formatów, kolorów), uczenie nowych technik, dostarczanie różnorodnych narzędzi ma znaczący wpływ na końcowy efekt prac plastycznych. Bogate źródła inspiracji (spacery, wycieczki do lasu, parku) pomagają dostrzec naturalne surowce tak potrzebne w naszej pracy, stanowiące niejednokrotnie niezastąpiony materiał. Pobudza to pomysłowość uczniów, zachęca do eksperymentowania, poszukiwania własnych, oryginalnych rozwiązań.

Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych oraz wystawach gdzie mogą prezentować swoje dzieła. Wytwory naszej twórczości plastycznej są ozdobą naszej szkoły.

Opiekun koła – Małgorzata Zdrojewska