WIT

Na terenie naszej szkoły oraz poza jej budynkiem odbywają się zajęcia profilaktyczne w ramach projektu WIT z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Prowadzone są przez nauczycieli w trzech sekcjach:

1. Świetlica socjoterapeutyczna (p. Łukasz Herniak, p. Barbara Walczuk)
2.Integracyjne zajęcia pozalekcyjne o charakterze rekreacyjno- sportowym (p. Elżbieta Zielińska- Mikołajczyk, p. Małgorzata Kalista- Kinda, p. Mirosława Walaszkowska, p. Rafał Cilulko)
3. Zajęcia teatralne (p. Beata Konopińska)
Młodzież aktywnie uczestniczy w zajęciach socjoterapeutycznych, gdzie rozmawia z prowadzącymi na temat aktualnych problemów związanych z uzależnieniami i wspólnie poszukuje możliwości ich rozwiązań.

Na zajęciach sportowych młodzież promuje zdrowy styl życia i dba o prawidłową kondycję fizyczną, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych m.in. na kręglach, na lodowisku, na stadionie lekkoatletycznym, na hali widowiskowo- sportowej i ściance wspinaczkowej oraz Aqua Parku i wielu innych obiektach sportowych w Trójmieście.

Poza tym uczniowie rozwijają swoje umiejętności aktorskie, uczestnicząc w próbach i występach teatralnych, organizowanych z okazji różnych świąt i imprez szkolnych (np. Jasełka, Misterium Paschalne, Dni Otwarte Szkoły, skecze i apele okolicznościowe).

Zainteresowanych zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.